Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

 • Openingstijden: Psychologiepraktijk Sonia Nafie werkt op afspraak op werkdagen van 9 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. Hierop kunnen incidenteel uitzonderingen worden gemaakt.
 • Aanmelding: Voor vragen of een vrijblijvend en gratis intakegesprek kunt u contact opnemen door te mailen naar info@sonianafie.nl of het invullen van onderstaand contactformulier. Omschrijf hierbij duidelijk wat uw hulpvraag is en let erop dat u het juiste e-mailadres invult waarop ik u kan bereiken. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren op uw bericht. Het eerste gesprek duurt  ongeveer 45 minuten is vrijblijvend en kosteloos.
 • Betaling en annulering: Psychologiepraktijk Sonia Nafie werkt op basis van zelfbetaling. Het tarief is 70 euro voor een consult van circa 50 minuten. U ontvangt eind van elke maand uw factuur per e-mail. Soms komen onze facturen terecht in de map ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’. Mocht u daar gekeken hebben en toch niets ontvangen hebben neemt u dan contact op met ons via administratie@sonianafie.nl.

  Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden op het ING-rekeningnummer IBAN NL72 INGB 0006 3338 91 t.n.v. psychologiepraktijk Sonia Nafie. Is het om een bepaalde reden niet mogelijk de factuur op tijd te betalen, laat dit dan graag weten. Als er een openstaande rekening is waarvan de betaaltermijn meer dan 14 dagen is verstreken is het helaas niet mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen tot het volledige openstaande bedrag is voldaan.

  Bij afzegging binnen 24 uur of geen afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering.
 • Vergoeding: In veel gevallen is het mogelijk om jaarlijks een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen als u aanvullend bent verzekerd voor alternatieve geneeswijzen. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van het eigen risico. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U ontvangt de factuur en kunt deze zelf doorsturen naar de zorgverzekering om zo de kosten te declareren. U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur.

  Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor vergoeding en hoe veel er vergoed wordt dan kunt u voor de meeste recente vergoedingenlijst kijken op https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Als u zelf wilt informeren bij uw verzekeraar naar de hoogte van de jaarlijkse vergoeding kunt u navraag doen naar de hoogte van uw budget voor alternatieve geneeswijzen en vermelden dat ik lid ben van de volgende beroepsverenigingen:

  - Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- NFG (vakgroep VPMW)
  - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg- RBCZ
 • Privacy: Als psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat ik informatie die besproken wordt binnen de behandeling, niet mag delen met derden tenzij u mij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over de inhoud van de gesprekken of de behandeling.
 • Registratie persoonsgegevens: Wanneer u zich aanmeldt voor mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik maak géén gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier of andere digitale patiëntendossiers.
 • Kwaliteitsnormen: Er wordt gewerkt conform de beroepscode en vereisten zoals gesteld bij de beroepsverengingen de NFG en de RBCZ waarbij ik ben aangesloten.
 • Klachten en geschillen: Indien u het ergens niet mee eens bent kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt, waarna het besproken kan worden en kan er worden gezocht naar een passende oplossing. In het kader van de Wzzgk is psychologiepraktijk Sonia Nafie aangesloten bij de geschillencommisie Stichting Zorggeschil. Hiertoe kan u zich wenden mochten we er in het geval van een geschil toch niet uit komen. Meer informatie is te vinden op de website van de NFG.