Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

  • Openingstijden: Psychologiepraktijk Sonia Nafie werkt op afspraak op werkdagen van 9 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. Hierop kunnen incidenteel uitzonderingen worden gemaakt.
  • Aanmelding: Aanmelden voor een intakegesprek kan per telefoon (0642271261) of e-mail (info@sonianafie.nl). Na aanmelding wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Het eerste gesprek duurt  ongeveer 45 minuten is vrijblijvend en kosteloos.
  • Tarief: Het tarief voor een sessie van 50 minuten is 50 euro, tenzij anders afgesproken.
  • Facturen en betaling: U dient per bank te betalen of contant. Voorkeur gaat uit naar betaling per bank.  Facturen worden eind van de maand opgemaakt door de administratie en verstuurd per e-mail. De betaling van de factuur wordt verwacht binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  • Vergoeding: Via mijn lidmaatschap van beroepsverenigingen de NFG en RBCZ is (gedeeltelijke) vergoeding in sommige gevallen mogelijk als u aanvullend bent verzekerd voor alternatieve geneeswijzen. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie hierover en hierbij mijn lidmaatschap bij de NFG en RBCZ vermelden. Als u in aanmerking komt voor vergoeding dient u de factuur eerst te betalen en vervolgens te declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Annuleringsvoorwaarden: Het kosteloos afzeggen of verzetten van afspraken kan minimaal 24 uur van tevoren gebeuren per telefoon (0642271261) of een e-mail (info@sonianafie.nl). Bij afzegging binnen 24 uur of geen afzegging wordt 50 euro aan annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Privacy: Als psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat ik informatie die besproken wordt binnen de behandeling, niet mag delen met derden tenzij u mij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over de inhoud van de gesprekken of de behandeling.
  • Registratie persoonsgegevens: Wanneer u zich aanmeldt voor mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik maak géén gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier of andere digitale patiëntendossiers.
  • Kwaliteitsnormen: Er wordt gewerkt conform de beroepscode en vereisten zoals gesteld bij de beroepsverengingen de NFG en de RBCZ waarbij ik ben aangesloten.
  • Klachten en geschillen: Indien u het ergens niet mee eens bent kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt, waarna het besproken kan worden en kan er worden gezocht naar een passende oplossing. In het kader van de Wzzgk is psychologiepraktijk Sonia Nafie aangesloten bij de geschillencommisie Stichting Zorggeschil. Hiertoe kan u zich wenden mochten we er in het geval van een geschil toch niet uit komen. Meer informatie is te vinden op de website van de NFG.