Als u wilt dat uw gegevens vernietigd worden dan kunt u daar een verzoek voor indienen.

 • Openingstijden: Psychologiepraktijk Sonia Nafie werkt op afspraak op werkdagen van 9 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. Hierop kunnen incidenteel uitzonderingen worden gemaakt.
 • Aanmelding: Voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen door te mailen naar therapeutisch@centrumdeoase.nl of het invullen van ons contactformulier. Omschrijf hierbij duidelijk wat uw hulpvraag is en let erop dat u het juiste e-mailadres invult waarop u bereikbaar bent. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op uw bericht.

 • Betaling en annulering: Wij werken op basis van zelfbetaling. De huidige tarieven zijn te vinden op www.sonianafie.nl. U ontvangt eind van elke maand uw factuur per e-mail. Soms komen onze facturen terecht in de map ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’. Mocht u daar gekeken hebben en toch niets ontvangen hebben neemt u dan contact op met ons via facturen@centrumdeoase.nl

 • Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Is het om een bepaalde reden niet mogelijk de factuur op tijd te betalen, laat dit dan graag weten. Als er een openstaande rekening is waarvan de betaaltermijn meer dan 14 dagen is verstreken is het helaas niet mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen tot het volledige openstaande bedrag is voldaan.

 • Bij afzegging binnen 48 uur of geen afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering.

 • Vergoeding: In veel gevallen is het mogelijk om jaarlijks een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen als u aanvullend bent verzekerd voor alternatieve geneeswijzen. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van het verplichte eigen risico. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U ontvangt de factuur en kunt deze zelf doorsturen naar de zorgverzekering om zo de kosten te declareren. U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur.

 • Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor vergoeding en hoe veel er vergoed wordt dan kunt u voor de meeste actuele vergoedingenlijst kijken op https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Als u zelf wilt informeren bij uw verzekeraar naar de hoogte van de jaarlijkse vergoeding kunt u navraag doen naar de hoogte van uw budget voor alternatieve geneeswijzen en vermelden dat ik lid ben van de volgende beroepsverenigingen:
  - Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- NFG (vakgroep VPMW)
  - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg- RBCZ

 • Privacy: Voor psychologen geldt geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat de informatie die besproken wordt binnen de behandeling niet gedeeld mag worden met derden tenzij u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over de inhoud van de gesprekken of de behandeling. Als u wilt dat uw gegevens vernietigd worden dan kunt u daar een verzoek voor indienen.

 • Registratie persoonsgegevens: Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten kan u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij maken géén gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier.

 • Kwaliteitsnormen: Er wordt gewerkt conform de beroepscode en vereisten zoals gesteld bij de beroepsverengingen de NFG en de RBCZ waarbij Sonia Nafie is aangesloten.

 • Klachten en geschillen: Als therapeut is Sonia Nafie gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien u het ergens niet mee eens bent kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt, waarna het besproken kan worden en er kan worden gezocht naar een passende oplossing. De voorkeur gaat er in eerste instantie naar uit dat we er in overleg samen uit komen. Als het niet lukt de klacht samen op te lossen, dan kunt u een klacht indienen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen (vertrouwenspersoon@de-nfg). Meer informatie kun je hier terugvinden. https://de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html