Mijn naam is Sonia Nafie. Ik ben in 1984 geboren in Den Haag. Door een bewogen jeugd begon ik op vroege leeftijd al na te denken over de diepere betekenis van het leven. Naarmate ik ouder werd raakte ik steeds meer en verder gefascineerd door de werking van psychische processen en de drijfveren achter het gedrag van mensen. Om me hier verder in te verdiepen startte ik na het afronden van het VWO daarom in 2002 met de studie Psychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2007 behaalde ik daar mijn master in de Klinische- en Gezondheidspsychologie.

In het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg merkte ik al gauw dat het denkkader van de reguliere werkwijze bepaalde beperkingen met zich meebrengt. Vanuit mijn achtergrond als moslima van Nederlands-Egyptische afkomst merkte ik daarnaast ook dat er vaak niet alleen onvoldoende ruimte was voor het eigen verhaal, maar ook voor de religieuze en culturele achtergrond van de patiënt. Na het werken in de reguliere ggz besloot ik daarom eind 2013 mijn eigen praktijk te starten.

Ik heb drie jaar psychoanalytische leertherapie en training gevolgd vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief. In die periode heb ik een holistische en spirituele visie op de mens en psychische problematiek ontwikkeld. Deze visie wordt gekenmerkt door het geloof dat psychische problematiek meer is dan slechts een belemmering, maar dat het ook een uitnodiging en opening kan zijn naar een gesprek met een diepere laag van het menselijk bestaan. Naar verloop van tijd ben ik samenwerkingsverbanden aangegaan met meerdere hulpverleners die werken vanuit dezelfde visie.

Voor wie?

Iedereen is welkom bij Psychologiepraktijk Sonia Nafie. Ik richt me in het bijzonder op behandeling en begeleiding van jongeren en volwassenen met een islamitische achtergrond en andere geloofs- of culturele achtergronden. Zowel binnen de eigen omgeving als de reguliere hulpverlening kunnen mensen uit deze doelgroep zich onbegrepen voelen of onvoldoende aansluiting ervaren. Wanneer ze in hun leven vastlopen vinden ze dan ook vaak geen plek waar ze terecht kunnen. Daarom bied ik deze doelgroep een plek in mijn praktijk. Mijn visie van verbondenheid geldt echter voor iedereen en kan een meerwaarde hebben voor mensen met alle achtergronden.

Psychologiepraktijk Sonia Nafie heeft een samenwerkingsverband met meerdere therapeuten en hulpverleners met dezelfde visie, waardoor er meerdere behandelmogelijkheden zijn. Dit maakt het ook mogelijk dat je kan worden doorverwezen naar een collega-therapeut of hulpverlener wanneer er een tijdelijke patiëntenstop of een langere wachttijd is.

Ik heb kennis en ervaring op het gebied van meerdere culturen en bied samen met mijn collega's naast het Nederlands in sommige gevallen ook behandelingen aan in andere talen.

Je kan bij mij terecht voor behandeling en begeleiding bij verschillende klachten, onder andere:

- Angsten en fobieën

- Dwanghandelingen

- Post-traumatische stress

- Trauma

- Onrust

- Overspannenheid

- Burn-out en spanningsklachten

- Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak

- Relatieproblematiek

- Verslavingen

- Agressieproblematiek

- Problemen en vragen met betrekking tot opvoeding, identiteit of seksualiteit.

Als je twijfelt of ik iets voor je kan betekenen dan kun je contact met mij opnemen.