Vanaf 1 januari 2023 werk ik vanuit "Therapeutisch Centrum de Oase".
Onderstaande tarieven gelden voor het aanbod vanuit Therapeutisch Centrum de Oase. Zie www.centrumdeoase.nl.

 

Tarieven

 

  • Kennismakingsgesprek (30 min.): kosteloos en vrijblijvend 

 

Om onze behandel- en begeleidingstrajecten zo toegankelijk mogelijk te maken, werken wij samen met werkgevers. Vaak bieden zij een vergoeding voor onze consulten. Het standaard tarief voor individuele therapie en coaching is 90 euro m.u.v. hypnotherapie/EMDR. Voor degenen die echter geen vergoeding van hun werkgever ontvangen hanteren we de volgende gereduceerde tarieven:

 

Therapie

  • Psychologische gesprekstherapie voor vrouwen (45 min.): € 75
  • Lichaamsgerichte therapie voor vrouwen (45 min.): € 75
  • Psychologische gesprekstherapie voor mannen (50 min.): € 65
  • Hypnotherapie/EMDR (60 tot 70 min.): € 110,-

 

Coaching

  • Relatiecoaching en systeemcoaching intake (60 min.): € 100,-
  • Relatiecoaching en systeemcoaching vervolgconsulten (90 min.): € 140,-
  • Individuele coaching/Online coaching (60 min.): € 75
  • Coaching kinderen/jongeren (50 min.): € 65,-
  • Trajecten jongerencoaching: zie voor de actuele tarieven https://www.oasejongerencoaching.nl/

 

Persoonlijke ontwikkeling en activiteiten (mindfulness, creatieve workshops en massagetherapie)

 

Vergoedingsvoorwaarden Therapeutisch Centrum de Oase:

Omdat wij vanuit onze visie en werkwijze de keuze hebben gemaakt om hulpverlening te bieden op maat en niet te werken op basis van diagnoses en gestandaardiseerde behandelmethodes, en zodoende niet vallen onder de reguliere maar de complementaire hulpverlening, worden consulten van Therapeutisch Centrum de Oase in de regel niet vergoed door zorgverzekeraars. Je hebt hierdoor geen verwijsbrief nodig, je hoeft geen eigen risico te betalen van 385 euro en wij hoeven jou niet te diagnosticeren met een stoornis en niet te rapporteren aan de huisarts of zorgverzekeraar.

Veel werkgevers bieden een vergoeding voor onze consulten aan, meestal vanuit budgetten die bestemd zijn voor persoonlijke of professionele ontwikkeling, preventie van ziekteverzuim, of het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Het is aan te raden om bij je werkgever na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt.
 
Je kan de gemaakte kosten bij Therapeutisch Centrum de Oase ook aftrekken als bijzondere ziektekosten bij je belastingaangifte.  

 

Afzegging

Kan je onverhoopt niet komen op een afspraak laat dit dan minimaal 48 uur van tevoren weten, dan kan ik nog iemand anders inplannen. Als je niet tijdig annuleert dan ben ik helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Vergoeding consulten Sonia Nafie

Ik ben lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG, registratienummer: 8163) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, Licentienummer: 810395). Op basis hiervan is (gedeeltelijke) vergoeding voor therapie bij mij bijna altijd mogelijk voor mensen die aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve geneeswijzen. Hierbij wordt het verplichte eigen risico niet belast. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Op de website van de NFG (www.de-nfg.nl) kan je een recent vergoedingenoverzicht vinden.

Ben je aanvullend verzekerd? Neem dan voor uitsluitsel over de precieze vergoedingen contact op met je verzekeraar en vermeldt daarbij het NFG en RBCZ lidmaatschap.

Ook kan je informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of PGB (persoonsgebonden budget). Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of je werkgever.

Indien je niet in aanmerking komt voor vergoeding dan kan je vaak wel de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten bij je belastingaangifte.  

Privacy

Voor psychologen en therapeuten geldt geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat de informatie die besproken wordt binnen de behandeling niet gedeeld mag worden met derden tenzij je hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over de inhoud van de gesprekken of de behandeling. Wanneer je je aanmeldt voor mijn diensten kan gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik maak géén gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier.

Klachtenregeling

Als therapeut ben ik gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien je het ergens niet mee eens bent kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt, waarna het besproken kan worden en er kan worden gezocht naar een passende oplossing. De voorkeur gaat er in eerste instantie naar uit dat we er in overleg samen uit komen. Als het niet lukt het samen op te lossen, dan kan je een klacht indienen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen (vertrouwenspersoon@de-nfg). Meer informatie kan je hier terugvinden.