Tarieven & Vergoeding

Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend. De prijs per consult is 70 euro. Ik ben lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Op basis hiervan is (gedeeltelijke) vergoeding bijna altijd mogelijk voor mensen die aanvullend verzekerd zijn. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van uw verplichte eigen risico. Neem voor uitsluitsel hierover contact op met uw verzekeraar en vermeldt daarbij mijn NFG en RBCZ lidmaatschap. In sommige gevallen is er ook een mogelijkheid tot (gedeeltelijke) vergoeding door bijvoorbeeld de werkgever of vanuit de zorgverzekering. U kunt hier zelf naar informeren.