Visie & Werkwijze

Visie

Ik werk vanuit een holistische benadering: de mens vormt in zijn complexiteit één geheel en staat in verhouding tot het geheel: alles hangt met elkaar samen.

De mens kan dus ook nooit als individu-los van zijn omgeving- worden gezien. Vanuit het vertrouwen dat ieder mens de kracht heeft om de eigen weg te (her)vinden focus ik met de patiënt op de eigen beweging en waardoor iemand wordt tegengehouden om deze te volgen. Het te pas en te onpas stellen van diagnoses zorgt hierbij in de praktijk eerder voor een bemoeilijking van een behandeling dan voor een vergemakkelijking ervan. Het geeft een idee van houvast maar duwt tegelijk het denken al heel sterk in een bepaalde richting. Dit kan een flinke beperking vormen. De kans is groot dat zowel de behandelaar als de patiënt zich gaan blindstaren op het label wat aan de patiënt is gehangen, waardoor het verhaal zelf een bijzaak wordt. Dit, terwijl het juist draait om dit verhaal, en alleen dit verhaal. Het draait om het luisteren naar het verhaal, en het hervinden van een gangbare weg. Hoe dat eruit ziet is voor iedereen anders. Het wonderbaarlijke aan de mens is dat het altijd in verandering is en in ontwikkeling blijft.

Werkwijze

De methode van de islamitische diepte-Psychologie vormt het theoretische kader van de behandeling.

In de psychoanalyse wordt niet gewerkt vanuit een voorafgaand vastgesteld weten van de therapeut, in de vorm van vaststaande theorieën of behandelprotocollen. Er wordt ruimte gegeven aan het verhaal van de patiënt. Binnen de psychoanalytische theorie staat de enorme rol van ons onderbewustzijn centraal in de bepaling van gedragspatronen, gedachten en emoties. Precies in dit deel van ons dat we niet (er)kennen, waar we ons niet bewust van zijn, ligt vaak de oorzaak van psychische klachten. De psychoanalyse sluit aan op de erkenning van het ongekende binnen de islam en het feit dat wij als mens nooit een geheel weten kunnen hebben. Ik vind het belangrijk dat er een vertrouwd contact kan ontstaan waarbinnen iemand zich prettig voelt. Daarom is het mogelijk tijdens een vrijblijvend intakegesprek kennis te maken en samen te kijken wat ik kan betekenen voor u. Binnen het behandeltraject wordt gewerkt aan bewustwording van gedragspatronen, interacties, gedachtes en emoties en het (her)vinden van iemands natuurlijke kracht en mogelijkheden waardoor genezing en herstel mogelijk worden inshaAllah. Ik ben gecertificeerd in het toepassen van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en dit kan in sommige gevallen worden ingezet als onderdeel van de behandeling. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode die aanvankelijk werd toegepast om nare ervaringen te verwerken. Inmiddels is duidelijk dat EMDR ook goed kan werken bij meerdere soorten problematiek zoals angsten, fobieën, meervoudig trauma en een laag zelfbeeld.