Visie & Werkwijze

Visie

Ik werk vanuit een holistische benadering: de mens vormt in zijn complexiteit één geheel en staat in verhouding tot het geheel: alles hangt met elkaar samen.

De mens kan dus ook nooit als individu-los van zijn omgeving- worden gezien. Vanuit het vertrouwen dat ieder mens de kracht en innerlijke wijsheid heeft om de eigen weg te (her)vinden focus ik met de patiënt op de eigen beweging en waardoor iemand wordt tegengehouden om deze te volgen. Het te pas en te onpas stellen van diagnoses zorgt hierbij in de praktijk vaak eerder voor een bemoeilijking van een behandeling dan voor een vergemakkelijking ervan. Het geeft een idee van houvast maar duwt tegelijk het denken al heel sterk in een bepaalde richting. Dit kan een flinke beperking vormen. De kans is groot dat zowel de behandelaar als de patiënt zich gaan blindstaren op een label wat aan de patiënt is gehangen, of een bepaald weten wat een belemmering kan vormen voor de behandeling. Dit, terwijl het juist draait om het luisteren naar het verhaal en het hervinden van een gangbare weg. Hoe dat eruitziet is voor iedereen anders. Het wonderbaarlijke aan de mens is dat het altijd in verandering is en in ontwikkeling blijft.

Werkwijze

In de Freudiaans-Lacaniaanse psychoanalyse wordt niet gewerkt vanuit een voorafgaand vastgesteld weten van de therapeut. Binnen het spreken wordt ruimte gegeven aan de ander. In een luisterend gesprek wordt de patiënt uitgenodigd een verwoording te vinden voor eigen gedragspatronen, gedachten en emoties. Precies in dit deel van ons dat we niet (er)kennen - waar we ons niet bewust van zijn - ligt vaak de oorzaak van psychische klachten. De psychoanalyse sluit hierbij aan op de erkenning van het ongekende binnen de geloofsbeleving. In de toestand van verwondering en openheid tonen zich diepere waarheden en ontstaat er ruimte voor zingeving en spiritualiteit. Binnen mijn behandelingswijze bied ik hier volop de ruimte aan.

Ik maak tijdens de behandelgesprekken verder gebruik van elementen van mindfulness en van EMDR. Mindfulness is gericht op het bewust aanwezig zijn in het huidige moment en daarin het richten van de aandacht op de gewaarwordingen zonder hier een oordeel over te vormen. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan in sommige gevallen worden ingezet als onderdeel van de behandeling. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode die wordt toegepast om nare ervaringen te verwerken.

Ik vind het belangrijk dat er een vertrouwd contact kan ontstaan waarbinnen iemand zich prettig voelt. Daarom is het mogelijk tijdens een vrijblijvend intakegesprek kennis te maken en samen te kijken wat ik kan betekenen voor u. Binnen het behandeltraject wordt gewerkt aan bewustwording van gedragspatronen, interacties, gedachtes en emoties en het hervinden van iemands natuurlijke levenskracht en mogelijkheden waardoor genezing en herstel mogelijk worden.