Visie

Ik werk vanuit een holistische benadering: wij verhouden ons als mens niet alleen tot onze zichtbare omgeving, maar ook tot het onbegrijpelijke geheel waarvan wij deel uitmaken. Alles hangt met elkaar samen. De mens kan dus ook nooit los van zijn omgeving worden gezien. Vanuit het vertrouwen dat ieder mens de kracht in zich heeft om de weg naar innerlijke rust te hervinden, focus ik in de behandeling op de eigen beweging en de belemmeringen die iemand tegengehouden om de stroom van het leven te volgen.
Binnen het behandeltraject wordt er gewerkt aan bewustwording van gedragspatronen, interacties, gedachtes en emoties en het hervinden van de natuurlijke levenskracht en de eigen mogelijkheden.

Ik gebruik geen vooraf vastgestelde behandelprotocollen gebaseerd op diagnoses. Het te pas en te onpas stellen van diagnoses zorgt vanuit mijn beleving in de praktijk namelijk vaak eerder voor een bemoeilijking van een behandeling dan voor een vergemakkelijking ervan. Het geeft een idee van houvast maar duwt tegelijk het denken al sterk in een bepaalde richting. Dit kan een flinke beperking vormen. De kans is groot dat zowel de behandelaar als de patiënt zich gaan blindstaren op een label wat aan de patiënt is gehangen, of een bepaald weten wat een belemmering kan vormen voor de behandeling. Het draait juist om het luisteren naar het verhaal en het hervinden van een begaanbare weg. Hoe dat eruitziet is voor iedereen anders.

Werkwijze

Ik vind het belangrijk dat er een vertrouwd contact kan ontstaan waarbinnen iemand zich prettig voelt. Daarom is het mogelijk tijdens een vrijblijvend gesprek kennis te maken en samen te kijken wat ik (of eventueel een collega) voor je kan betekenen. Voor de mogelijkheden of meer informatie kan je contact opnemen via mijn contactformulier of door te mailen naar s.nafie@centrumdeoase.nl.

Ik bied (een combinatie van) verschillende therapievormen:

Psychoanalyse. Bij psychoanalytische gesprekstherapie wordt niet gewerkt vanuit een voorafgaand vastgesteld weten van de therapeut. Binnen het spreken wordt ruimte gegeven aan de ander. In een luisterend gesprek wordt de patiënt uitgenodigd een verwoording te vinden voor eigen gedragspatronen, gedachten en emoties. Precies in dit deel van ons dat we niet (er)kennen - waar we ons niet bewust van zijn - ligt vaak de oorzaak van psychische klachten. De psychoanalyse sluit hierbij aan op de erkenning van het ongekende binnen de geloofsbeleving. In de toestand van verwondering en openheid tonen zich diepere waarheden en ontstaat er ruimte voor zingeving en spiritualiteit. Binnen mijn behandelingswijze bied ik hier volop de ruimte aan.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en hypnotherapie kunnen in sommige gevallen worden ingezet als onderdeel van de behandeling. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode die wordt toegepast om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Hypnotherapie is een behandelmethode waarbij er op een snelle manier toegang kan worden verkregen tot het onderbewustzijn. Hierdoor kunnen bepaalde gevoelens makkelijker worden bereikt en ook kunnen innerlijke hulpbronnen worden aangesproken en versterkt. Sommige mensen kunnen deze therapievormen spannend vinden vanuit een idee dat je van buitenaf beïnvloed en gecontroleerd kan worden door de behandelaar. Tijdens beide behandelvormen blijf je echter overal bij en behoud je ten alle tijden de eigen vrijheid en controle over het eigen handelen.

Lichaamsgerichte therapie. Bij trauma, angst/spanning en problematiek met impulscontrole en emotieregulatie ligt er vaak een diep gevoel van lichamelijke onveiligheid of onbehagen ten grondslag aan de klachten. Daar ligt dan vaak niet alleen de oorzaak maar ook de wijze waarop de klachten tot uiting komen. Er ligt dan 'een knoop in ons lichaam', 'we zitten vast' of voelen ons lichamelijk moe of uitgeblust. Dit nodigt uit tot een lichaamsgerichte aanpak. Lichaamsgerichte therapievormen maken middels bijvoorbeeld ademhaling, beweging, aanraking of massage het mogelijk onverwerkte spanningen in het lichaam te uiten en verwerken. Blokkades worden opgespoord en het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt aangesproken om deze op te lossen. Zo kunnen we letterlijk en figuurlijk weer in beweging komen. 

Mindfulness. Met mindfulness leren we bewust aanwezig te zijn in het hier en nu. Dit lijkt vanzelfsprekend maar over het algemeen zijn we overal en nergens behalve hier en nu. Door te leren terug te keren in het hier en nu kunnen we de rust vinden om van daaruit een helder beeld te krijgen van onszelf en onze omgeving. Met mindfulness leren we om vanaf een afstand onze aandacht te richten op alle gewaarwordingen en deze zonder oordeel te voelen en benoemen.