Visie & Werkwijze

Visie

Ik werk vanuit een holistische benadering: wij verhouden ons als mens niet alleen tot onze zichtbare omgeving, maar ook tot het onbegrijpelijke geheel waarvan wij deel uitmaken. Alles hangt met elkaar samen. De mens kan dus ook nooit los van zijn omgeving worden gezien. Vanuit het vertrouwen dat ieder mens de kracht in zich heeft om de weg naar innerlijke rust te hervinden, focus ik in de behandeling op de eigen beweging en de belemmeringen die iemand tegengehouden om de stroom van het leven te volgen. Binnen het behandeltraject wordt er gewerkt aan bewustwording van gedragspatronen, interacties, gedachtes en emoties en het hervinden van de natuurlijke levenskracht en de eigen mogelijkheden.

Werkwijze

Ik werk in mijn praktijk niet met vooraf vastgestelde behandelprotocollen gebaseerd op diagnoses. Het te pas en te onpas stellen van diagnoses zorgt vanuit mijn visie in de praktijk namelijk vaak eerder voor een bemoeilijking van een behandeling dan voor een vergemakkelijking ervan. Het geeft een idee van houvast maar duwt tegelijk het denken al heel sterk in een bepaalde richting. Dit kan een flinke beperking vormen. De kans is groot dat zowel de behandelaar als de patiënt zich gaan blindstaren op een label wat aan de patiënt is gehangen, of een bepaald weten wat een belemmering kan vormen voor de behandeling. Dit, terwijl het juist draait om het luisteren naar het verhaal en het hervinden van een begaanbare weg. Hoe dat eruitziet is voor iedereen anders.

Daarom heb ik een samenwerkingsverband met meerdere therapeuten en hulpverleners met dezelfde visie. Samen kunnen wij verschillende soorten therapie aanbieden:

Ik werk binnen mijn praktijk voornamelijk vanuit de psychoanalyse. Bij psychoanalytische gesprekstherapie wordt niet gewerkt vanuit een voorafgaand vastgesteld weten van de therapeut. Binnen het spreken wordt ruimte gegeven aan de ander. In een luisterend gesprek wordt de patiënt uitgenodigd een verwoording te vinden voor eigen gedragspatronen, gedachten en emoties. Precies in dit deel van ons dat we niet (er)kennen - waar we ons niet bewust van zijn - ligt vaak de oorzaak van psychische klachten. De psychoanalyse sluit hierbij aan op de erkenning van het ongekende binnen de geloofsbeleving. In de toestand van verwondering en openheid tonen zich diepere waarheden en ontstaat er ruimte voor zingeving en spiritualiteit. Binnen mijn behandelingswijze bied ik hier volop de ruimte aan.

Hiernaast maak ik tijdens de behandelgesprekken gebruik van elementen van mindfulness. Een belangrijk aspect bij psychische problematiek is dat men vaak vast kan lopen in verhalen en gedachtes die voortkomen uit deze verhalen, waardoor men het contact kan verliezen met zichzelf, het eigen lichaam en het huidige moment. Mindfulness is gericht op het bewust aanwezig zijn in het hier en nu en het daarin richten van de aandacht op de gewaarwordingen zonder hier een oordeel over te vormen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en hypnotherapie kan in sommige gevallen worden ingezet als onderdeel van de behandeling. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode die wordt toegepast om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Hypnotherapie is een behandelmethode waarbij er op een snelle manier toegang kan worden verkregen tot het onderbewustzijn. Hierdoor kunnen bepaalde gevoelens makkelijker worden bereikt en ook kunnen innerlijke hulpbronnen worden aangesproken en versterkt.

Naast gesprekstherapie is er de mogelijkheid tot het volgen van creatieve therapie en lichaamsgerichte activiteiten. Vooral bij trauma, angst en agressieproblematiek hebben de klachten vaak een sterke lichamelijke component. Non-verbale therapievormen maken het mogelijk uiting te geven aan deze onverwerkte spanningen in het lichaam.

In sommige gevallen kan iemand meer behoefte hebben aan een praktische en laagdrempelige aanpak van de problematiek. Hiervoor kan oplossingsgerichte therapie of een kortdurend begeleidingstraject worden ingezet.

Ik vind het belangrijk dat er een vertrouwd contact kan ontstaan waarbinnen iemand zich prettig voelt. Daarom is het mogelijk tijdens een vrijblijvend gesprek kennis te maken en samen te kijken wat ik (of eventueel een collega) voor je kan betekenen. Voor de mogelijkheden of meer informatie kan je contact opnemen via mijn contactformulier of door te mailen naar info@sonianafie.nl.